en site fr site ja site日本語

A van den Heuvel Advocatuur

A van den Heuvel Advocatuur werkt samen met en houdt kantoor bij Maaldrink Vermeulen Advocaten in Den Haag (maaldrink.nl).

Mr. G.H.A. van den Heuvel is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het vreemdelingenrecht. Voorts behandelt hij zaken uit de algemene civielrechtelijke en bestuursrechtelijke praktijk.

Wat betreft arbeidsrecht, levert mr. van den Heuvel diensten ten behoeve van werkgevers en zowel Nederlandse als buitenlandse werknemers. U kunt bij hem terecht voor alle arbeidsrechtelijke kwesties, zoals het opstellen/analyseren van arbeidscontracten, kwesties verband houdende met ziekte en re-integratie, arbeidsconflict en beëindigingsonderhandelingen, ontslagzaken, et cetera.

Mr. van den Heuvel is mede gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Hij behandelt aanvragen voor verblijf en doet bezwaar- en beroepszaken. Mr. van den Heuvel doet dit mede vanuit jarenlange eigen werkervaring (tot 2018) bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

Zie voor meer informatie de link 'rechtsgebieden'.

NB Op opdrachtovereenkomsten met A van den Heuvel Advocatuur zijn de algemene voorwaarden van Maaldrink Vermeulen Advocaten van toepassing.